Menu

Diensten

Resultaatgericht, al vanaf de tekentafel.

HIDDEMA maakt het mogelijk ondanks bezuinigingen met innovatieve projecten kosten te verlagen en kwaliteit te verhogen. Daar wordt uw cliënt, uw organisatie en de zorgverzekeraar beter van.

Vernieuwen en verbeteren kost geld - mijn visie is: innoveren is investeren in het verlagen van kosten en verhogen van de kwaliteit.

De zorg in Nederland is grondig aan het veranderen. De ene organisatie gaat daarin wat sneller en verder dan de andere organisatie. De veranderingen worden ingegeven door cliënten die steeds kritischer worden, de zorgvraag die complexer wordt en toeneemt, vergrijzing (meer ouderen) en ontgroening (minder jongeren) en een overheid die steeds lagere zorgbudgetten toekent. Deze maatschappelijke ontwikkelingen dwingen organisaties tot vernieuwen en optimaliseren.

Wanneer je erin gelooft dat de cliënt meer en meer zelf wil en kan doen als hij zorg nodig heeft en steeds meer gelijkwaardig naast de dokter staat, hem wil gebruiken als coach, adviseur, deskundig specialist voor raad en daad, dan kun je niet anders dan bottom-up in plaats van top-down innoveren en kun je niet anders dan zorgprofessionals, managers en bestuurders met elkaar verbinden om de zorg daadwerkelijk beter te maken. Dat is geen droom, maar werkelijkheid zoals ik dat in veel projecten toepas.

Het innovatieproces kan op twee verschillende manieren worden gerealiseerd.

1. In de praktijk realiseren

Het iteratieve proces van ontwerpen, experimenteren en implementeren actief en resultaatgericht begeleiden en samen met uw behandelteams en het management doorlopen. Van een idee naar een concept met verdienmodel en harde resultaten. Een concreet gevisualiseerd idee met cijfermatige onderbouwing van kosten en opbrengsten is het eerste resultaat. Daarna implementeren we in de lijnorganisatie en zorgen we samen met uw team ervoor dat vernieuwingen en verbeteringen structureel beschikbaar komen in het zorgproces voor uw cliënten. Zo verlagen wij kosten en verhogen wij kwaliteit.

2. Coachen van het innovatieproces

Zorgprofessionals zijn inhoudelijk soms heel ver met het ontwikkelen van vernieuwingen en verbeteringen. Wanneer ze minder goed in staat zijn het innovatieve idee te vertalen naar een businessconcept en minder goed zijn de Raad van Bestuur of financiers te overtuigen van het positieve effect op de kosten en kwaliteit kan HIDDEMA deze innovatieve professionals coachend verder brengen. De innovaties komen door deze coachingtrajecten in de dagelijkse praktijk bij de cliënt terecht.

Informatie & Inspiratie