Menu

Diensten

Integraal werken aan verandering.

Van zorginstellingen wordt verwacht dat zij zich blijven vernieuwen, verbeteren en onderscheiden. Vernieuwingen en verbeteringen bedenken is niet moeilijk. Daadwerkelijk in de praktijk realiseren en laten renderen voor cliënt, zorginstelling en zorgverzekeraar is een vak.

Vernieuwen en verbeteren kost geld - mijn visie is: bedrijfsvoering optimaliseren is investeren in het verlagen van kosten en verhogen van de kwaliteit.

Aan de hand van een eenvoudige maar doeltreffende tool breng ik de (lopende) projecten overzichtelijk in kaarten en geef de mate aan waarin het project concreet bijdraagt aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Daarna bepaalt u de prioriteit van ieder project; welk project wordt als eerste gerealiseerd en welke kan wachten. De aangebrachte prioriteiten communiceren we richting stakeholders en maken ruim tijd vrij om de achtergrond van deze prioriteiten toe te lichten.

Uitgebreide ervaring in de zorg, realiseren van diverse complexe projecten, specialist in veranderingen realiseren en actuele kennis van eHealth en bedrijfsvoering optimaliseren maakt dat ik uw projecten snel en goed in de praktijk realiseer.
Aan de hand van een eenvoudige maar doeltreffende tool breng ik de (lopende) projecten overzichtelijk in kaart waarmee uw bedrijfsvoering geoptimaliseerd kan worden. Daarna bepaalt u de prioriteit van ieder project; welk project wordt als eerst ingevoerd en welke kan wachten. De aangebrachte prioriteiten communiceren we richting stakeholders en maken ruim tijd vrij om de achtergrond van deze prioriteiten toe te lichten.

Samen met uw medewerkers realiseer ik de
geprioriteerde projecten.

In veel gevallen liggen deze projecten op het terrein van:

1. verhogen van de zorgkwaliteit en verlagen van kosten van een afdeling of een zorgproces;
2. opbrengsten en kosten van een zorgproces in balans brengen;
3. verenigen zorg en bedrijfsvoering;

Informatie & Inspiratie